Berichtgeving in de Flevopost 

Klik op het plaatje om te vergroten.

 
Herdenk de gevallenen
Dronten - Amateurhistoricus en onderzoeker Dick Breedijk wil dat foutieve informatie op bordjes bij de crashsites van vliegtuigen wordt aangepast. Een ingezonden brief met een oproep hiertoe staat in september op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Wereldoorlog II-publicist Fred Vogels uit Dronten steunt de oproep van harte.
 
Het onderwerp ligt Vogels na aan het hart. Hij is sinds ruim vijftien jaar componist en publicist over de Tweede Wereldoorlog. Voor zijn website Back to Normandy heeft hij duizenden verhalen, feiten, weetjes en ooggetuigenverslagen verzameld en zo D-Day in kaart gebracht. De activiteiten van Vogels op dit gebied zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij kreeg diverse prijzen, waaronder de Honorary Wildcat van het 438 Squadron van de Canadese Luchtmacht, een Emmy Award en een nominatie voor een Buma Award. Vogels noemt de oproep van Breedijk ‘volstrekt legitiem’.
Met een aantal anderen deed Vogels een soortgelijke oproep al in 2013 aan het adres van de Stichting 4 Mei Herdenking Dronten. Met die oproep is niets gedaan en dat vindt Vogels ‘treurig’. ‘Toen was het argument dat er geen geld was. Voor tussen 25 en 50 euro heb je een nieuw bordje. Er zijn zestien palen. Nu wordt gezegd dat de informatie op de bordjes klopt. Want Gerrit Zwanenburg heeft het zo gezegd. Gezien de enorme hoeveelheid fouten op de crashpalen is het onwaarschijnlijk dat Zwanenburg de informatie zo heeft aangeleverd. Fouten in locaties, in namen, in rangen, in type vliegtuigen.’ Vogels is zich er van bewust dat Zwanenburg een grote naam is in Dronten, maar hij wenst te benadrukken dat de man van oorsprong een amateuronderzoeker was die later als burger, werkend voor defensie, betrokken raakte bij de berging van vliegtuigen. ‘In historische kringen, met de kennis en mogelijkheden van nu - nieuwe openbare archieven, internet - komen er ook fouten van Zwanenburg aan het licht. De Stichting 4 Mei raakt telkens in een kramp als het hierover gaat en is vervolgens niet meer aanspreekbaar.’
Om deze redenen vindt Vogels dat de ingezonden brief van Breedijk - gesteund door vele prominenten in de vliegtuighistorie - aan de gemeenteraad ‘voorstelbaar en absoluut noodzakelijk’. ‘Het was oorlog op onze gemeentegrond. Het aantal gecrashte vliegtuigen in Dronten is in ieder geval zestien, maar wellicht nog meer. Er zijn vliegtuigen neergestort die nooit zijn teruggevonden. Er zijn vele tientallen doden te betreuren, jonge jongens tussen twintig en dertig. Veel van hen zijn met naam, rang en vliegtuigtype bekend.’ Vogels wil nog een stap verder gaan. De namen van de overleden piloten en airgunners moeten wat hem betreft worden vermeld op het monument voor het gemeentehuis. ‘Iemand is dood als zijn naam niet meer wordt genoemd. Gedenk de gevallenen met hun naam op het monument. Maak vervolgens werk van een fatsoenlijke website waarop alle informatie terug te vinden is. Mijn ervaring met deze informatie is dat je talloze nabestaanden helpt.
 
Dronten moet gereed zijn voor toekomstige generaties die geen herinnering hebben aan de Tweede Wereldoorlog en de lessen die we daaruit moeten leren. Daar is een solide basis voor nodig en alle ingrediënten hebben we. De gemeenteraad kan daar op anticiperen met een heldere opdracht aan Stichting 4 Mei Herdenking, naar aanleiding van de brief van Dick Breedijk. Het is immers “onze oorlog”.’

flevopost 3 

flevopost

  flevopost 2

Verhaal 2: “Ingeslagen weg is niet de juiste”

Fred Vogels, componist en publicist over de Tweede Wereldoorlog, vindt dat de weg die met de 4 mei herdenking in Dronten lijkt te worden ingeslagen niet de juiste is. Dronten moet de slachtoffers blijven herdenken die in de Tweede Wereldoorlog op Dronter grondgebied zijn gevallen, ook als de Airgunners er niet meer zijn. Herdenken samen met de Luchtmacht en tal van hoogwaardigheidsbekleders – is wat hem betreft niet de juiste. ‘Dan wordt het een kopie van wat al op de Waalsdorpervlakte in Wassenaar en op de Dam in Amsterdam gebeurt.’ Juist doordat er zo zichtbaar en voelbaar een oorlogsverleden is binnen de gemeentegrenzen zou dáár de aandacht naar toe moeten gaan, vindt Vogels. ‘Namen, namen en nog eens namen van mensen die voor onze vrijheid gestorven zijn. Op locaties waar we nu met onze kinderen in vrijheid kunnen wandelen. Het zou een nieuwe traditie kunnen en moeten worden. Het negeren van de juiste feiten is een belediging aan het adres van deze jonge mannen. Ze verdienen beter.’

Vogels heeft wel een idee over hoe de herdenking wel zou moeten. Als toenmalig directeur van het Centrum Kunstzinnige Vorming kreeg hij ruim twintig jaar geleden de opdracht van de gemeente Dronten om iets te bedenken voor de huisvestingsproblematiek van het CKV. ‘Ik trok het probleem breder door een concept te bedenken: samenwerking van alle culturele instellingen onder het dak van De Meerpaal, die toen onder vuur lag vanwege een mislukt commercieel avontuur. Dat concept is op veel punten gerealiseerd.’ Wat maar ten dele is gerealiseerd is de ‘horizontale programmering’. Als voorbeeld noemde Vogels destijds de 4 Mei herdenking als mogelijk thema om gezamenlijk iets te doen. De opzet was om alle geledingen in de Meerpaal én in de samenleving de mogelijkheid te bieden, vanuit zijn of haar achtergrond, een bijdrage te leveren aan 4 Mei herdenking. Hierdoor zou iedereen een kans krijgen, jaarlijks uiting te geven aan gevoelens rondom de Tweede Wereldoorlog en bewustwording wat op eigen grond is gebeurd.

Nu, met het verdwijnen van de Airgunners-traditie, brengt Vogels dit thema opnieuw onder de aandacht. ‘Deze opzet zou meer recht doen aan de herdenking van de gevallenen in Dronten dan een kopie van wat er al gebeurt in Amsterdam en Wassenaar. Het karakter van een herdenking met bijvoorbeeld de Lancaster die over Dronten vliegt, hoeft niet verloren te gaan. Het zijn immers de vliegtuigen en de bemanningen die toen zijn gecrasht, die we herdenken.’ Het idee om naoorlogse ‘airgunners’, die niks te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog naar Dronten te halen noemt Vogels ‘begrijpelijk, maar volstrekt voorbijgaand aan het oorlogsverleden van Dronten en de Airgunners die tientallen jaren Dronten hebben bezocht om hun gevallen kameraden te herdenken’.

Vogels propageert ‘het nieuwe herdenken’. ‘Er is nog veel te doen. Het bestuur van 4 Mei Herdenking Dronten zou er goed aan doen om de nieuwe situatie in ogenschouw te nemen en zich te blijven richten op de historie van Dronten in plaats van een Defensieherdenking zonder directe relatie met WOII. Ze zou respect tonen aan de gevallenen, als ze nu eindelijk de crashpalen voorziet van de juiste informatie: het juiste type vliegtuig, de juiste locatie, de juiste spelling van naam en rang. Er zijn genoeg deskundigen als Breedijk die daarbij kunnen assisteren.’ De ‘Airgunnersroom’ zou in de ogen van Vogels open moeten voor publiek. ‘Dat-ie nu twee uur per maand toegankelijk is, natuurlijk een lachertje. Als het bestuur niet in staat is daar invulling aan te geven, verhuis dan alles terug naar waar het allemaal stond, het gedeelte naast de hoofdingang van De Meerpaal. Dan wordt iedereen zich weer bewust van de unieke traditie van de Airgunners. Daar is toen 30.000 euro aan besteed om het allemaal te vervaardigen.’

Reactie van mij via Facebook

Evenals vorige week stonden deze week een aantal gedachten van mij in de Flevopost. Het zijn aanbevelingen van mij, gebaseerd op 17 jaar schrijven over dit onderwerp, waarmee Dronten haar voordeel mee kan doen. Opvallend is dat er geen enkele reactie komt (op Kees Bakker na) op het gepubliceerde. Niet vanuit de politiek, niet vanuit de stichting 4 Mei, eigenlijk van niemand niet. Je zou bijna gaan denken dat Dronten niet actief geïnteresseerd is over het onderwerp WWII.

Er ligt een verzoek van de Raad aan de burgemeester om te gaan bemiddelen. Naar mijn idee ga je bemiddelen als er iets te bemiddelen valt, namelijk vanwege een conflict of ver uiteenliggende standpunten. Wat mij betreft is dat er niet. Kees Bakker probeert er nog een conflict van te maken door opmerkingen van mij te citeren: als aanval op Zwanenburg. Een beetje vreemd want zowel toen als nu heb ik Zwanenburg altijd op waarde weten te schatten en heb ik veel van hem gepubliceerd. Mijn opmerkingen over "amateurisme en broddelwerk" waren en zijn mijn kwalificaties van wat het bestuur 4 Mei Herdenking Dronten gemaakt heeft van het werk van Zwanenburg.

Met de verwijzing naar DNA-onderzoek maakt Kees Bakker een vergissing. DNA-onderzoek is per definitie verboden vanwege de grafrust voor oorlogsgraven. Hoe daar mee omgegaan wordt kun je o.a. hier lezen in mijn artikel over een Wellington die in Dronten is gevonden (https://www.backtonormandy.org/hf544.html). Bemanningsleden hadden allang geïdentificeerd kunnen worden als er geen grafrust was geweest. Gerrit Wijnne heeft het wat mij betreft goed geformuleerd in de twee artikelen over mijn respect voor Zwanenburg en alle gedachten die ik heb over 'hoe verder' met de herdenkingen in Dronten. De Raad heeft ervoor gekozen zelf geen beleid te willen formuleren over hoe er omgegaan wordt met de geschiedenis van Dronten. Zoals ik ook al heb laten blijken aan de woordvoerder van de raadsleden, Paul Zelf vind ik het een gemiste kans om niet de regie te willen voeren over zoiets belangrijks als je eigen verleden. Maar ook daar heb ik respect voor.
Ik heb mijn werk gedaan voor Dronten. En Dronten is nu bij monde van de burgemeester, die ook niet eindverantwoordelijk wil zijn, aan zet.
Uiteraard ben ik wel beschikbaar voor ondersteuning. Op precies dezelfde wijze zoals ik dat gedaan heb toen plotseling de Airgunnersroom het gemeentehuis uit moest. Met een creatieve oplossing, zoals ik altijd denk en werk.
Ruziemaken of doodzwijgen laat ik heel graag aan anderen over. Dus wat mij betreft is er geen conflict. Op zijn hoogst een chronisch gebrek aan visie en creativiteit, waarbij zwijgzaamheid tot nog meer spraakverwarring leidt.

Voorgeschiedenis

https://www.backtonormandy.org/nederlands/3699-paal-1-eskimolaan-dronten.html

https://www.backtonormandy.org/nederlands/3697-schieten-stichtingen-ongeland-en-4-mei-herdenking-dronten-alweer-mis.html

https://www.backtonormandy.org/nederlands/634-schieten-de-stichtingen-ongeland-en-4-mei-herdenking-dronten-hun-doel-voorbij.html

https://www.backtonormandy.org/vliegersmonument.html

https://www.backtonormandy.org/nederlands/633-ophef-rond-airgunnersexpositie.html  

Reacties (0)

There are no comments posted here yet

Laat je reactie achter

  1. Posting comment as a guest.
Bijlages (0 / 3)
Share Your Location