Muziek en film

Listen to the music | watch the scenes
  215
silent night 2013
silent night 2013

Als ik muziek schrijf is er altijd wel een bedoeling mee. Zonder een bedoeling heb ik geen beelden. En als ik geen beelden in mijn hoofd heb, heb ik ook geen muziek in mijn hoofd. 

Deze versie schreef ik in 2013. Met op de achtergrond het gegeven van een Kerst die niet louter en alleen het Feest is van Licht. Maar soms ook een afrekening van onderlinge verhoudingen. Immers Kerst is bij uitstek het moment dat mensen - die elkaar het hele jaar niet of nauwelijks zien - bij elkaar komen. Om Kerst te vieren. 

In dit verhaal doel ik op de afrekening van de groep (familie, vrienden) t.o.v. een enkel individu. Een afrekening op een eenling die zich niet kan conformeren aan de mores van de groep. De muziek verhaalt het proces van gebeurtenissen tijdens de afrekening. 

En hoe - gelukkig - het Licht intervenieert.  

De volgende beschrijving volgt deze versie van Stille Nacht in tijd: 


00:00 Scene 1

- Voorbereidingen voor Kerst. Mensen maken zichzelf gereed om Stille Nacht te gaan zingen. De instrumenten worden gestemd, de stemmen warm gezongen. 

- Preparations for Christmas. People are together to prepare themselves for a Christmas song. Tuning their instruments. Practicing their voices.


00:34 Scene 2

- De muziek begint het spelen van Stille Nacht, maar één stem zingt niet mee met de rest. 

- The music starts to play 'Silent Night', but one voice is not singing with the rest of the group.

01:13 Scene 3

- De groep wordt boos.

- The other voices get angry.

01:25 Scene 3

- De groep beschuldigt de eenling (die de melodie op zijn eigen trompet probeert te spelen) van asociaal zijn

- The other voices start to accuse this solo voice (who tries to play the melody on the trumpet on its own) for not being social. 

01:51 Scene 4

- De strijd om de melodie van Stille Nacht begint

- The battle for the melody of Silent Night starts.

02:46 Scene 5

- Er is geen winnaar. De groep doet net alsof er niets aan de hand is en spelen Stille Nacht op hen eigen manier.

- There is no winner. The group pretends that nothing has happened and plays Silent Night as they like.

03:10 Scene 6

- De geest van het Feest van het Licht grijpt in. Door te zoeken naar de bedoeling (hoorbaar in akkoorden en instrumentatie, even knipoog naar de 5e Mahler) van Stille Nacht.

- The Spirit of Silent Night takes over this situation. By searching for the Meaning (chords/ instrumentation) of Silent Night.

05:04 Scene 7

- De woorden van Stille Nacht worden eindelijk gevonden door het Licht (mooi gezongen door Tera).

- The words of Silent Night are finally found by the Spirit (sung by Tera).

05:56 Scene 8

- De Heilige Woorden stijgen op naar de Hemel en verdwijnen uiteindelijk.

- These Holy Words rise up to Heaven and disappear at the end.

06:20 Scene 9 

- De Stilte van Stille Nacht.
- The Silence of Silent Night.

07:47 Happy End for Silent Night

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location